Zaštita podataka

Naša internet stranica koristi Google Analytics, tj. uslugu za analizu korišćenja naše stranice. Ovu uslugu pruža kompanija Google Inc. ("Google") koja primenjuje kolačiće koji se čuvaju na vašem računaru i koji omogućuju analizu korišćenja naše internet stranice.

Ovi kolačići omogućavaju da naše usluge poboljšamo u skladu sa vašim željama odnosno sa pokazateljima kako koristite našu internet stranicu.

Kako je gore pomenuto, možete sprečiti čuvanje kolačića putem podešavanja na vašem pretraživaču. Osim toga možete sprečiti čuvanje podataka nastalih od strane kolačića i podataka koji se odnose na web stranicu koju koristite kao i obradu ovih podataka od strane Google-a, tako što ćete skinuti i instalirati Browser-Plugin. Molimo da obratite pažnju da je korišćenje aplikacije browser-plugin rezervisano samo za neke pretraživače kao i da ih nakon instalacije ne smete deaktivirati ili brisati kako bi se i nadalje zadržala deaktivacija od strane Google Analytics. Takođe, možete sprečiti i evidentiranja koja sprovodi Google Analytics. U ovom slučaju se na vašem računaru postavlja Opt-Out-Cookie koji sprečava buduće čuvanje vaših podataka prilikom posete naše stranice. Detaljnije informacije kako Google obrađuje vaše podatke pronaći ćete na sledećem linku.

Ono što bismo vam napomenuli je da je na našoj stranici trajno aktivirana IP-anonimnost tako da se vaša IP-adresa skraćuje za poslednjih 8 karaktera. Dodatno, IP-adresa koja je u okviru Google Analytics prosleđena od strane vašeg internet pretraživača se ne povezuje s drugim podacima Google-a. Na taj način smo vam obezbedili anonimnost.